Hulp van de Ombudsman

De Ombudsman heeft in een brief aandacht gevraagd voor een soort "EHBO-kit".

Hij stelt in zijn brief de vraag: 'Hoe maak je slimme verbindingen met inwoners?' Voor slimme verbindingen is het wenselijk om veel voorkomende ergernissen van inwoners te voorkomen. Daarom zijn er praktische ‘wijzers’ uitgebracht. Deze wijzers gaan over behoorlijke beslissingen, bezwaarprocedures, handhaving, inspraak en participatie, schadevergoedingen en excuus maken.
Deze wijzers vormen samen een EHBO-kit: Eerste Hulp Bij Ongenoegen. U kunt de wijzers bekijken op de website van de Ombudsman:

Bovendien doet de Ombudsman een een beroep op u. Heeft u goede ervaringen met het oplossen van ongenoegens bij inwoners van uw gemeente? Laat uw ervaringen en tips weten via het meldpunt op de website:

Doe er uw voordeel mee!

Nieuwsoverzicht