Internationaal uittreksel van een omzettingsakte van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

Internationaal uittreksel van een omzettingsakte van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

De omzettingsakte van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk wordt gelijkgesteld aan een huwelijksakte. In verband met het verstrekken van een internationaal uittreksel dienen twee situaties te worden onderscheiden:
 
(i)            de situatie dat het geregistreerde partnerschap van twee personen van verschillend geslacht is omgezet in een huwelijk tussen deze personen, en
(ii)           de situatie dat het geregistreerde partnerschap van twee personen van gelijk geslacht is omgezet in een huwelijk tussen deze personen.
 
In het eerste geval kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een internationaal uittreksel verstrekken overeenkomstig het voorgeschreven internationaal huwelijksmodel op grond van het CIEC-verdrag van 8 september 1976.
 
In het tweede geval kan de ambtenaar van de burgerlijke stand het  model XVII-13 uit het Modellenboek van de NVVB gebruiken. Dit model is niet gebaseerd op het CIEC-verdrag van 8 september 1976. 
 
Je wordt verzocht het oude model ‘XVII-13 intr uitt omzetting gps in huwelijk’ in het modellenboek te vervangen door model ’XVII-13 intr uitt omzetting gps in huwelijk.

Bron: Commissie van Advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit

Nieuwsoverzicht