Laatste wetenswaardigheden en aandachtspunten voor de verkiezingen

Verkiezingen blijft voor het bestuur van de NVVB een aandachtsgebied waarvoor we ons o.a. via de Verkiezingsagenda 2021 blijven inzetten voor verbetering. Soms lukt dat ons niet helemaal zoals we dat graag gezien zouden hebben, maar we blijven duwen. Graag brengen wij voor de komende verkiezingen drie onderwerpen heel nadrukkelijk onder de aandacht.

Publiceren van PV’s op internet

Er bereiken ons signalen uit het land dat nog niet iedere gemeente even goed op de hoogte is van de nieuwe verplichting de processen-verbaal van de stembureaus (N10) en de opgave van de burgemeester (N11) op internet te publiceren. Gemeenten die deelnemen aan het experiment centrale stemopneming moeten proces-verbaal model II publiceren. Uiteraard vragen wij jouw nadrukkelijke aandacht voor deze verplichting. Het levert een bijdrage aan de controleerbaarheid en transparantie van de uitslag en vormt daarmee een belangrijke stap in het totale proces. De openbaarmaking moet volgens de Kieswet ‘onverwijld’ plaatsvinden nadat de burgemeester de stemtotalen van de gemeente heeft vastgesteld. Met het oog op het recht op bescherming van persoonsgegevens, wordt de ondertekening van de stukken niet openbaar gemaakt. Deze wijziging van de Kieswet treedt op 1 maart 2019 in werking en geldt dus voor de komende verkiezingen.

Overdracht van digitale telbestanden

Heel teleurstellend vinden we het dat het werken met digitale overdracht van uitslagen (via USB-stick of CD-rom) tussen gemeenten en Hoofdstembureau en tussen Hoofd- en Centraal stembureau, niet is toegestaan. Ook niet als dit gecombineerd wordt met een handmatige controle van de ingevoerde bestanden. Wij ervaren dit als een stap terug in de tijd. Voor de verkiezingen van 2019 zullen we hier rekening mee moeten houden. Voor de toekomst blijft dit voor ons uiteraard een gespreksonderwerp.

Kosten voor de organisatie van de Waterschapsverkiezing

We krijgen voor de organisatie van de Waterschapsverkiezing een totale vergoeding van 12 miljoen euro (voor alle gemeenten). Het bestuur van de NVVB heeft het ernstige vermoeden dat deze vergoeding niet toereikend is. In het pakket van afspraken rond deze verkiezing is een onderzoek naar de meerkosten voor gemeenten van de organisatie daarvan aangekondigd. Binnenkort gaat dit onderzoek van start. Wij vragen gemeenten de meerkosten voor de organisatie van de Waterschapsverkiezing goed bij te houden en in kaart te brengen. Die nemen we graag mee in het onderzoek. Dat is in ons aller belang.

Nieuwsoverzicht