Laura Beck winnares NVVB jaarprijs 2012 voor scriptie “Vingerafdruk in de pap?”

Tijdens het NVVB Congres Burgerzaken is op 10 mei 2012 de NVVB jaarprijs uitgereikt aan Laura Beck. Zij schreef ter afsluiting van de master Besturen van Veiligheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam een onderzoek naar de invloed op het besluitvormingsproces rondom het biometrisch paspoort.

De scriptie is hoofdzakelijk gericht op de rol van verschillende actoren in de (politieke) besluitvorming. In het rapport komt duidelijk naar voren dat de politieke arena zelf de meeste invloed heeft. Maar ook de belangenorganisaties hebben wel degelijk invloed. Een voorzichtige conclusie uit het rapport is dat belangenorganisaties, waaronder de NVVB, hebben bijgedragen aan het stopzetten van permanente opslag van vingerafdrukken in databanken. Dit komt mede doordat de NVVB blijvend kritiek bleef uiten op de toenmalige gang van zaken. De scriptie geeft inzicht in het totale speelveld van besluitvorming rondom het onderwerp biometrisch paspoort. Dit inzicht is erg waardevol en leerzaam voor het vakgebied burgerzaken. Deze inzichten helpen de NVVB in het versterken van haar belangenbehartiging voor haar achterban.

Laura Beck is hiermee een terechte winnares van de Jaarprijs 2012!.

Download hier de scriptie van Laura Beck “Een vingerafdruk in de pap?”

Bijlagen Grootte
Master_scriptie_L.Beck_.pdf 940.53 KB
Nieuwsoverzicht