Legalisatieverordening

Legalisatieverordening

Vanuit de Europese Commissie komen er berichten dat de autoriteiten van sommige EU-lidstaten niet op een juiste manier uitvoering geven aan de Verordening 2016/1191 – ook wel bekend als de Legalisatieverordening – die op 16 februari 2019 is getreden. Het blijkt dat niet alle autoriteiten op de hoogte zijn van de verordening en van de werking van de verordening. De Europese Commissie maakt melding van gevallen van weigering om een ​​meertalig standaardformulier af te geven of te accepteren of dat een apostille wordt geëist, terwijl dat in strijd is met de verordening. Ook maakt de Commissie melding van het feit dat beëdigde vertalingen die in een andere lidstaat volgens de daar geldende regels zijn opgemaakt, niet overal worden geaccepteerd. Heb je vragen over de toepassing van de Verordening? Dan kan je deze altijd stellen aan het Adviesbureau van de NVVB.

Nieuwsoverzicht