Maatregelen coronavirus en huwelijksvoltrekkingen

De gisteren afgekondigde maatregelen geven aan dat samenkomsten tot 1 juni 2020 niet zijn toegestaan. Daarbij geldt geen ondergrens voor het aantal mensen.

Wat betekent dat voor huwelijksvoltrekkingen?

Wij zijn hierover in overleg gegaan met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat overleg heeft vandaag helaas nog geen duidelijke beleidslijn opgeleverd.

Het blijkt dat er meer samenkomsten bestaan die wettelijk zijn voorgeschreven. De onduidelijkheid betreft dus niet alleen de huwelijksvoltrekkingen of ceremonies waarbij mensen een geregistreerd partnerschap aangaan. Bij de rijksoverheid is men nog bezig om voor alle situaties te kunnen aangeven hoe daarmee kan worden omgegaan.

De verwachting dat dit onderdeel zal zijn van een brief aan de Tweede Kamer over de coronamaatregelen. Die brief zal er waarschijnlijk morgen zijn. Op donderdag 26 maart zal er een plenair Kamerdebat plaatsvinden over de coronamaatregelen.

Wij verwachten dat er donderdag meer duidelijkheid is over de huwelijken.

Tot die tijd verwijzen wij naar de voorbeelden die we op 17 maart publiceerden.

Wij gaven toen als één van de voorbeelden:

Met alle bruidsparen in contact treden en overleggen over o.a. mogelijkheid tot uitstel, dan wel beperking van het aantal aanwezigen, bijvoorbeeld maximaal 6 personen bij een ‘administratief huwelijk. Bij een regulier huwelijk een maximaal aantal aanwezigen bepalen, bijvoorbeeld 10. Aanwezigen houden onderling minimaal 1,5 meter afstand.

Nieuwsoverzicht