Meer informatie nieuwe toepassing inloggen met DigiD

Op 15 mei 2018 is een nieuwsbericht

Informeren burger
De nieuwe inlogfunctionaliteit kan tot invoering wet Digitale Overheid niet gebruikt worden door de burger. Het gaat nu alleen om een technische aanpassing van het rijbewijs. Zodra het inloggen met DigiD en het rijbewijs landelijk beschikbaar komt, zal er door DigiD en RDW nader geïnformeerd worden over het gebruik.

Communicatie rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit
De procedure hoe burgers een rijbewijs aan kunnen vragen zonder inlogfunctionaliteit staat vanaf 28 mei beschreven op www.rdw.nl

Communicatie gemeenten richting burgers
De gemeente hoeft geen informatie te plaatsen op de website. De nieuwe inlogfunctionaliteit kan tot invoering wet Digitale Overheid niet gebruikt worden door de burger. Zodra het inloggen met het rijbewijs landelijk beschikbaar wordt, zal er nader geïnformeerd worden over het gebruik door DigiD en RDW.

Daarnaast hoeft u burgers niet actief te wijzen op de toekomstige inlogfunctionaliteit en de mogelijkheid een rijbewijs zonder deze functionaliteit te krijgen. Deze mogelijkheid is er tot invoering wet Digitale Overheid voor personen die principiële bezwaren hebben tegen de inlogfunctionaliteit  op het rijbewijs. De burger is  in de toekomst niet verplicht om het rijbewijs te gebruiken om in te loggen met DigiD, ook niet als er wel een inlogfunctionaliteit op het rijbewijs zit.

Waarom inloggen met een rijbewijs?
Inloggen met een rijbewijs via DigiD maakt het in de toekomst voor organisaties mogelijk om zeer vertrouwelijke informatie online aan te bieden. U kunt bijvoorbeeld denken aan het ontsluiten van vertrouwelijke zorggegevens. De combinatie van het rijbewijs en een persoonlijke pincode geeft deze organisaties maximale zekerheid over iemands identiteit.

Hoe werkt het?
Op termijn kan iemand in het inlogscherm van DigiD kiezen voor ‘inloggen met het rijbewijs’. Met het nieuwe rijbewijs kan dan op 2 verschillende manieren worden ingelogd.

  • Met de DigiD app op een Android smartphone of tablet met NFC-lezer
  • Met de DigiD app geïnstalleerd op een computer (Windows 10 of MacOS) en een USB-kaartlezer

Door het controleren van de gegevens op de chip van het rijbewijs en het invoeren van de persoonlijke pincode in de DigiD app logt iemand in.

Meer informatie volgt zodra bekend is wanneer inloggen met het rijbewijs landelijk beschikbaar komt.

Vragen?
Mocht u vragen hebben met betrekking tot het inloggen met het rijbewijs en DigiD, dan kunt u contact opnemen met het servicecentrum van Logius via www.logius.nl/contact.

Voor vragen over het rijbewijs zelf kunt u terecht bij de Expertisecentrum Rijbewijzen (ECR) van de RDW via rijbewijsmailing@rdw.nl

Bron: RDW

Aanvulling NVVB

De NVVB vindt het voor gemeenten het belangrijkst om te weten dat er voorlopig in de werkwijze van het aanvragen van rijbewijzen niets verandert. Wij adviseren om de burger (nog) niet actief te informeren bij een aanvraag totdat duidelijk wordt wanneer de inlogfunctionaliteit in werking treedt. Als er vragen zijn van burgers omtrent dit onderwerp kun je doorverwijzen naar de websites van de RDW en rijbewijs.nl.

Nieuwsoverzicht