Modelregeling briefadres

Modelregeling briefadres

Sinds 1 januari 2022 is de bevoegdheid tot het ambtshalve registreren van een briefadres gewijzigd in een wettelijke verplichting. Hierover is door Divosa een handreiking gepubliceerd. Omdat over deze handreiking discussie is ontstaan zijn er gesprekken gaande tussen BZK, Divosa en de NVVB. Bij het NVVB Adviesbureau komen vragen binnen wanneer de aangepaste modelregeling briefadres van de NVVB gepubliceerd wordt. Aanpassing van de modelregeling vindt plaats zodra de uitkomst van de gesprekken met BZK en Divosa bekend zijn.  

Nieuwsoverzicht