Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken betreurt beperkte publicatie broncode Operatie BRP

De VNG heeft samen met haar partners besloten om het project Gemeentelijke Verenigde Registratie van Persoonsgegevens (GVR) stop te zetten. Bekijk de berichtgeving van de VNG hier.

De NVVB betreurt het dat het ministerie van BZK slechts een klein deel van de broncode en reeds gerealiseerde producten uit de Operatie BRP heeft gepubliceerd. De beschikbaarstelling hiervan was één van de belangrijkste voorwaarden voor het onderzoek naar de realisatie van een Gemeentelijke Verenigde Registratie van Persoonsgegevens (GVR) Dit initiatief was genomen door een aantal gemeenten, de VNG en de NVVB. De beperkte publicatie van de broncode belemmert de initiatiefnemers ernstig en zij kunnen nu niet anders dan het project GVR stopzetten. De NVVB vraagt zich wel af hoe dit zich verhoudt tot de toezegging aan de Tweede Kamer om de recente broncode als ‘open source’ te publiceren. Daarnaast waren de gemeenten mede-opdrachtgever in de Operatie BRP en zijn ze dus mede-eigenaar van de opbrengsten van de Operatie BRP. Het stelt de NVVB teleur dat het ministerie privacy-technische- en veiligheidsredenen opvoert om toch niet alles aan gemeenten beschikbaar te stellen. Gemeenten zijn in de dagelijkse praktijk immers uitvoerder van wet- en regelgeving op het gebied van privacybescherming en houder van de gegevens in de BRP en dus bij uitstek in staat om hiermee om te gaan. Het had wat de NVVB betreft meer voor de hand gelegen om deze informatie, eventueel onder nadere voorwaarden, juist wel aan de gemeenten ter beschikking te stellen, zodat nog maximaal gebruik kan worden gemaakt van de reeds gerealiseerde producten waarin de afgelopen jaren - ook door de gemeenten zelf – fors is geïnvesteerd.

De NVVB zal zich blijven inzetten en meewerken aan nieuwe initiatieven om tot de noodzakelijke modernisering van de (gemeentelijke) basisregistratie van persoonsgegevens te komen.

Nieuwsoverzicht