NEWS! Behalen NLQF-6 diploma óók mogelijk zonder eerst behalen van NLQF-4 basisdiploma of PE-examen op NLQF-4 niveau

NEWS! Behalen NLQF-6 diploma óók mogelijk zonder eerst behalen van NLQF-4 basisdiploma of PE-examen op NLQF-4 niveau

We zijn nu bijna een jaar ‘live’ met het herziene Diplomastelsel Burgerzaken met de geaccrediteerde diplomalijnen op NLQF-4 en NLQF-6 niveau. We hebben in het afgelopen jaar dan ook alweer een hoop informatie en feedback verzameld als het gaat om de structuur van het herziene Diplomastelsel Burgerzaken.

Uit de opgedane ervaring en feedback blijkt de voornaamste drempel in het herziene Diplomastelsel toch wel te zijn dat men enkel een NLQF-6 diploma kan behalen op het moment dat men de basiskennis over de voorafgaande (verplichte) diplomalijn(en) op NLQF-4 niveau heeft aangetoond d.m.v. het hebben behaald van een of meerdere basisdiploma(‘s) of het zogenaamde PE-examen o.b.v. de Grandfatherregeling die ontwikkeld is voor de zeer ervaren medewerkers Burgerzaken met een x-aantal jaren werkervaring en/of ‘oud’ behaalde certificaten/diploma’s (uit het vorige Diplomastelsel of nog van daarvoor (denk aan BOBZ diploma’s e.d.)).

Deze ‘instroom-eis’ voor de NLQF-6 diplomalijnen is ten tijde van de ontwikkeling van het herziene Diplomastelsel ontstaan en ingebracht door onze (partner)opleiders, maar ook door de NVVB als Examenorganisatie. Met name om – even een uiterst voorbeeld noemende – een WO afgestudeerde communicatie medewerker – niet op het NLQF-6 niveau te kunnen laten starten aan opleidingen en examens, omdat de kans groot zal zijn dat die persoon niet goed mee kan doen in de lessen, waar docenten dan weer last van hebben, maar ook zal de kandidaat waarschijnlijk zakken voor de zeer vakinhoudelijke NLQF-6 examens (theorie en/of praktijkopdrachten) van de NLQF-6 modules.

Dat de instroom-eis er is en nog steeds door de NVVB en (partner)opleiders geadviseerd wordt om op te volgen in het Diplomastelsel Burgerzaken, vooral als je nieuw bent binnen het vakgebied (ongeacht opleidingsniveau), is nogmaals met het NCP NLQF gekeken of we de drempel voor de wél geschikte en enthousiaste kandidaten voor de NLQF-6 diplomalijnen kunnen verlagen c.q. kunnen wegnemen.

Uit gesprekken met het NCP NLQF en de opnieuw bekeken ingediende stukken voor de geaccrediteerde diplomalijnen, blijkt dat men een NLQF-6 diploma kan behalen door alle module-examens binnen die NLQF-6-diplomalijn te behalen. Zónder dat dus de basiskennis op NLQF-4 niveau moet zijn aangetoond (door een basisdiploma NLQF-4 of PE-certificaat over een NLQF-4 diplomalijn o.b.v. de Grandfatherregeling).

Het bovenstaande geldt niet voor de NLQF-4 diplomalijnen. Daarbij geldt nog steeds dat het Basiskennis Burgerzaken diploma (1) (of PE-certificaat o.b.v. de Grandfatherregeling) verplicht moet zijn behaald (of aangetoond is)) voor het kunnen behalen van een NLQF-4 diploma over diplomalijn 2, 3 of 4.

Wat betekent dit nu concreet?

Diplomalijn 1– Diplomalijn 2 à Diplomalijn 1* is benodigd voor een diploma over 2
Diplomalijn 1 – Diplomalijn 3 à Diplomalijn 1* is benodigd voor een diploma over 3
Diplomalijn 1 – Diplomalijn 4 à Diplomalijn 1* is benodigd voor een diploma over 4

* kan d.m.v. het behalen van alle modules uit Diplomalijn 1 OF het behalen van het PE-certificaat over 1 o.b.v. de Grandfatherregeling (hiertoe moet een verzoek worden gedaan via de PA website o.b.v. een ruime werkervaring binnen Burgerzaken en/of eerder behaalde certificaten/diploma’s, waarmee de kennis en vaardigheden uit Diplomalijn 1 (grotendeels) worden aangetoond).

Diplomalijn 1 – Diplomalijn 5 à Diplomalijn 1 is niet benodigd voor een diploma over 5 (maar blijft wel het advies om deze volgorde aan te houden)
Diplomalijn 1 – Diplomalijn 8 à Diplomalijn 1 is niet benodigd voor een diploma over 8 (maar blijft wel het advies om deze volgorde aan te houden)

Diplomalijn 1 – 3 – 6 à Diplomalijn 1 en/of 3 zijn niet benodigd voor een diploma over 6 (maar advies blijft wel om deze volgorde aan te houden)
Diplomalijn 1 – 4 – 7 à Diplomalijn 1 en/of 4 zijn niet benodigd voor een diploma over 7 (maar blijft wel het advies om deze volgorde aan te houden)

Deze informatie moeten wij nog aanpassen op onze website en in alle andere communicatiemiddelen waarin dat nu nog anders staat vermeld. Houd hier dus rekening mee. Wij doen ons uiterste best om ook dit zo snel mogelijk aan te passen.

Nieuwsoverzicht