Nieuw lid gezocht voor de NVVB-adviescommissie Persoonsregistratie

Nieuw lid gezocht voor de NVVB-adviescommissie Persoonsregistratie

De commissie Persoonsregistratie is op zoek naar een enthousiaste collega die de commissie komt versterken. De onderwerpen van de commissie Persoonsregistratie zijn: Wet- en regelgeving (internationaal) personen- en familierecht, burgerlijke stand, nationaliteitsrecht en basisregistratie personen (BRP). We zijn op zoek naar een aantoonbare deskundige op minimaal een deel van deze onderwerpen en die alert is op relevante ontwikkelingen en daarover een duidelijke mening heeft. Van commissieleden wordt verwacht dat zij inbreng hebben in de discussies die binnen de commissie worden gevoerd en daarbij een proactieve houding hebben. Buiten de reguliere vergaderingen (± 5 keer per jaar) nemen commissieleden soms deel aan tijdelijke werkgroepen of schrijven tussentijds (mee) aan commissieadviezen of artikelen voor Burgerzaken & Recht. Deelname aan NVVB-adviescommissies is vrijwillig en een individueel NVVB-lidmaatschap is een vereiste. Heb je vragen over deze vacature, stuur dan een e-mail of bel met Angelique Hol via 06-18999014. Direct reageren? Stuur dan jouw CV naar Angeliquehol@nvvb.nl. Reageren kan t/m 30 april 2021. Klik hier voor meer informatie over de commissie Persoonsregistratie. 

Nieuwsoverzicht