Nieuwsbrief 14 | Verkiezingen 2019 en circulaire Europees Parlementsverkiezing 23 mei 2019

De NVVB gaat samen met de VNG in overleg met het ministerie BZK over de circulaire Europese Parlementsverkiezingen die vorige week door BZK is gestuurd. Deze circulaire zat bij nieuwsbrief 14 Verkiezingen. In de circulaire wordt genoemd dat bij de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen is gebleken dat een groot aantal gemeenten niet of niet volledig hebben voldaan aan de wettelijke verplichting tot elektronische openbaarmaking op de gemeentelijke website van de processen-verbaal van de stembureaus (N 10), de opgave van de burgemeester met stemtotalen van de gemeente (N 11) en, in gemeenten die meedoen aan het experiment met centraal tellen, het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model II). Wanneer na de EP-verkiezing de publicatie niet heeft plaatsgevonden zal het ministerie van BZK in het kader van de evaluatie een lijst met namen van gemeenten openbaar maken die niet of niet volledig hebben voldaan aan de verplichtingen.
 
De NVVB roept gemeenten op om te voldoen aan deze wettelijke verplichting en zo de transparantie en controleerbaarheid van de uitslagberekening te verbeteren. Maar liever zien wij dat het ministerie van BZK de helpende hand naar gemeenten uitsteekt, in plaats van een eventuele lijst met gemeenten openbaar maakt. Op basis van ontvangen berichten vanuit gemeenten zal de NVVB samen met de VNG richting het ministerie van BZK reageren en in gezamenlijkheid kijken naar een oplossing. Daarover communiceren we nog voor de verkiezingen.

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Nieuwsoverzicht