NVVB en VNG akkoord met nieuwe toegankelijkheidscriteria stemlokalen onder voorwaarden

De NVVB en VNG zijn akkoord gegaan met de nieuwe aangepaste integrale toegankelijkheidsstandaard stemlokalen. Deze standaard biedt,op een aantal punten, een versoepeling van de huidige richtlijnen of alternatieve mogelijkheden op een aantal onderdelen om het stemlokaal als toegankelijk te bestempelen. Deze nieuwe standaard wordt waarschjnlijk binnenkort vastgesteld. De richtlijnen bevatten een aantal lastig te beoordelen criteria. Strikte toepassing zal er waarschijnlijk toe leiden dat een fors aantal stemlokalen als niet toegankelijk bestempeld moeten worden. We zijn akkoord gegaan onder de voorwaarden dat de minister een brief aan de burgemeesters stuurt waarin wordt aangegeven hoe met de checklist omgegaan moet worden. Ook hebben we afgesproken dat het een dynamisch document is wat na de komende verkiezingen geƫvalueerd zal worden en mogelijk tot hernieuwde aanpassing zal leiden. De nieuwe richtlijn geeft duidelijk weer wat de verschillen zijn ten opzichte van de oude standaard.

Nieuwsoverzicht