NVVB zoekt afdelingen Burgerzaken voor evaluatie ‘model kostenonderbouwing’

In augustus 2011 publiceerde de NVVB op de website een model dat afdelingen Burgerzaken kunnen gebruiken voor toerekening van kosten aan producten waarvoor gemeenten leges kunnen heffen. Bij het model zijn destijds twee voorbeeld uitwerkingen toegevoegd. De NVVB wil graag samen met de VNG het gebruik van dit kostenmodel evalueren in 2013. Met dat doel vragen wij afdelingen Burgerzaken die het model in 2012 willen gebruiken. Met die afdelingen Burgerzaken kunnen wij dan in 2013 de toepasbaarheid van het model evalueren.

Het uitgewerkte kostenmodel beschrijft zeven te nemen stappen in het bepalen van een kostprijs voor een product of dienst die valt onder titel 1 (algemene dienstverlening) van de ‘model legesverordening’ van de VNG. Het gebruik van het model moet transparantie geven in de opbouw van de kostprijs en dus de leges die een gemeente in rekening brengt voor een product of dienst.

Het model vindt u terug op de website van de NVVB onder het kopje leges. Heeft u vragen over deze oproep, bel of mail dan met het Bureau NVVB, 079-3617747 of mail naar ronvantroost@nvvb.nl

Nieuwsoverzicht