Pilot digitaal aanvragen rijbewijs

In 2017 start de RDW in samenwerking met de NVVB met een pilot voor het digitaal aanvragen van een rijbewijs. Er doen vijftien gemeenten aan mee. Tijdens de pilot is het voor een burger van een deelnemende gemeente mogelijk om digitaal een rijbewijs aan te vragen bij een verlenging, een categorie-uitbreiding of een herafgifte (na opheffing ongeldigverklaring) van het rijbewijs.  

Hoe werkt de digitale aanvraag?

De burger laat een foto maken bij de fotograaf. Daar zet de burger ook zijn handtekening op een elektronische handtekeningen-pad. De fotograaf verstuurt de foto en de handtekening digitaal naar de RDW. Heeft de RDW de foto en handtekening in goede orde ontvangen en voldoet de burger aan alle voorwaarden? Dan krijgt de burger een mail met het verzoek om digitaal aan te vragen via www.rdw.nl. Is de aanvraag voor 00:00 uur bij de RDW ingediend, dan verstuurt de RDW het rijbewijs de eerstvolgende werkdag naar de gemeente. De daaropvolgende werkdag kan de burger het rijbewijs ophalen bij de gemeente (afhankelijk van de openingstijden van de gemeente). Heeft een gemeente meerdere locaties, dan geeft de burger tijdens de digitale aanvraag zelf aan waar hij zijn rijbewijs ophaalt. Deze keuze verschijnt automatisch in het aanvraagscherm.
 

Welke gemeenten nemen deel aan de pilot?

De deelnemende gemeenten zijn: Alblasserdam, Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Eindhoven, Haarlemmermeer, Hendrik Ido Ambacht, ’s-Hertogenbosch, Hollands Kroon, Molenwaard, Papendrecht, Rotterdam, Sliedrecht, Utrecht en Zwijndrecht.
 

Kan iedereen digitaal aanvragen?

De pilot is in eerste instantie beperkt tot de 15 deelnemende gemeenten. De burger moet verder voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De burger staat ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) bij een deelnemende gemeente.

  • De burger heeft een Androidtelefoon met NFC of een speciale kaartlezer.

  • De burger vraagt een verlenging van het rijbewijs, een categorie-uitbreiding of een herafgifte na opheffing ongeldigverklaring aan.

  • De burger is in het bezit van:
    - een paspoort of een
    - een ID-kaart met chip of een 
    - een rijbewijs afgegeven op of na 14 november 2014.

Het is niet mogelijk om digitaal een rijbewijs aan te vragen voor de eerste afgifte van een rijbewijs of voor een vervangend rijbewijs na verlies of diefstal.
 

Kan de burger bij iedere fotograaf terecht?

De burger kan terecht bij iedere fotograaf in de buurt die aan de aansluitvoorwaarden voldoet. 
 

Wat is het voordeel van een digitale aanvraag?

Een digitale aanvraag is gemakkelijk, veilig en snel. De burger hoeft niet meer naar het gemeentehuis om zijn rijbewijs aan te vragen, maar kan dit bijvoorbeeld vanuit huis doen. Als de aanvraag voor 00:00 uur bij de RDW is ingediend, verstuurt de RDW het rijbewijs al de volgende werkdag naar de gemeente. Wanneer de burger het rijbewijs kan ophalen, is afhankelijk van de openingstijden van het gemeentehuis.
 

Veiligheid aanvraag

Ter bescherming van de persoonlijke gegevens van burgers zijn extra maatregelen getroffen. Het aanvragen van een rijbewijs zal door middel van een hoog niveau authenticatie plaatsvinden. Bij het inloggen met DigiD wordt daarom als extra authenticatie gevraagd om een paspoort, ID kaart of rijbewijs met chip. De burger moet het identiteitsbewijs uitlezen via een Androidtelefoon met NFC of een speciale kaartlezer. Door het identiteitsbewijs op een kaartlezer te leggen, wordt gecontroleerd of het rijbewijs geldig is en toebehoort aan de burger die de aanvraag doet. 
 

Wetgeving

Op dit moment wordt gezocht naar een goede juridische inbedding van het nieuwe proces.
 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de NVVB via telefoonnummer 079 361 77 47.
Nieuwsoverzicht