Plaats geen foto’s van identiteitsdocumenten op ‘verlorenofgevonden.nl

Op de website verlorenofgevonden.nl

Als Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, proberen we niet alleen slachtoffers van identiteitsfraude te helpen maar het ook te voorkomen, vandaar onze bezorgdheid over deze kwesties waarbij gemeenten er (waarschijnlijk niet bewust) aan meewerken dat er persoonsgegevens gepubliceerd worden. Met deze gegevens kan namelijk identiteitsfraude gepleegd worden, zo kan er bijvoorbeeld een telefoonabonnement mee worden afgesloten. Zeker ook in het kader van de Wet Meldplicht Datalekken moeten we zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en dit soort publicaties voorkomen.  

Het enige wat de gemeente moet doen is de burger oproepen om het gevonden Nederlandse paspoort of Identiteitskaart af te geven zodat het vernietigd kan worden op de voorgeschreven wijze. Daarnaast mogen Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten sinds 5 november 2016 niet meer worden teruggegeven aan de houder maar moeten gevonden documenten direct op de voorgeschreven wijze worden vernietigd door de gemeente.

Een gevonden rijbewijs hoeft niet vernietigd te worden, maar moet altijd eerst terug naar de afgevende instantie (gemeente van afgifte) of anders naar de uitgevende instantie (RDW). Zij kunnen in het Rijbewijsregister controleren of het nog een actueel document betreft en indien nodig rechtstreeks de houder informeren en adviseren. Dit betekent dat indien het rijbewijs nog rechtsgeldig is, deze kan/moet worden teruggegeven aan de burger.

Ook RDW raadt aan om de burger nadrukkelijk te adviseren een nieuw rijbewijs aan te vragen in verband met mogelijke misbruik van het document- of persoonsgegevens.

Hierbij dus een dringende oproep om géén gevonden paspoorten/identiteitskaarten meer met foto te publiceren en uiterst zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, zo ook de omschrijving op de site zo kort mogelijk houden.

Bron: RvIG

Nieuwsoverzicht