Project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens (NBP) per 1 april 2016 naar NVVB

Project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens (NBP) per 1 april 2016 naar NVVB

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ICTU en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) hebben gezamenlijk besloten om per 1 april het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens (NBP) van ICTU over te dragen aan de NVVB.

 

Project NBP
Het project NBP is in 2011 gestart, in opdracht van BZK, uit de wens en behoefte van de Rijksoverheid, de Tweede Kamerleden en Nederlandse gemeenten (vertegenwoordigd door de NVVB) om de beoordeling en registratie van persoonsgegevens te verbeteren, door de deskundigheid van medewerkers Burgerzaken te verhogen. Dit is van groot belang, omdat burgers immers allerlei rechten ontlenen aan persoons- en identiteitsgegevens die de overheid registreert: van uitkeringen en toeslagen tot onderwijs. Het project NBP leverde een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van identiteits- en adresfraude.

NBP bestaande uit een opleiding- en examenstelsel voor het tegengaan van identiteits- en adresgerelateerde fraude en hulpmiddelen voor het beoordelen van buitenlandse brondocumenten. ICTU was verantwoordelijk voor de uitvoer van het project en heeft het op 1 april 2016 definitief overgedragen aan de NVVB.

Landelijke uitrol hulpmiddelen
De hulpmiddelen voor het beoordelen van buitenlandse brondocumenten die binnen NBP zijn ontwikkeld en getest, zijn per 1 januari dit jaar al overgedragen aan de NVVB voor beheer. Binnen het project zijn ze in het laatste kwartaal van 2015 en eerste kwartaal 2016 uitgerold bij de twee pilotregio’s, Noord-Nederland en Rijnmond. De landelijke beschikbaarheid van deze hulpmiddelen is een volgende stap.

Diplomastelsel Burgerzaken onderdeel PublieksAcademie NVVB
In 2015 heeft de NVVB al aangekondigd haar eigen diploma- en examenstelsel grondig te vernieuwen. Per 1 september 2016 moet er een volledig nieuwe opleidingsstructuur staan, namelijk het Diplomastelsel Burgerzaken, onderdeel van de PublieksAcademie.

Het opleiding- en examenstelsel van NBP wordt onderdeel van het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken, evenals de opleidingen “Tegengaan Adres- en ID-fraude” en het train-de-trainer programma. Externe specialisten, zoals vakdocenten, onderwijskundigen en inhoudsdeskundigen, die de afgelopen jaren hebben bijgedragen in de totstandkoming van het project NBP, blijven ook betrokken bij de noodzakelijke laatste ontwikkelstappen naar het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken, onder regie van de NVVB. Zo blijft de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd.  

Bestaande (NBP) voucherregelingen uit 2015 en begin 2016 blijven gelden. Cursisten die een voucher hebben gekregen, kunnen deze volgens afspraak tot en met 31 december 2016 verzilveren. Er worden echter geen nieuwe vouchers uitgegeven. 

Het Diplomastelsel Burgerzaken van de PublieksAcademie moet vanaf 2016 aan de basis van het vakgebied Burgerzaken staan, met als uitgangspunt; “hoge kwaliteit en actualiteit tegen zo laag mogelijke kosten” voor de NVVB-leden. Voor meer informatie over de overgang van project NBP naar de NVVB, kunt u contact opnemen met Luuk Sprengers, manager bedrijfsvoering van de NVVB: telefoonnummer: 079-3617747 / 06-19406304 of per mail: luuksprengers@nvvb.nl

Meer informatie op de website: www.nvvb.nl/producten/publieksacademie

Nieuwsoverzicht