Promotiedagen Burgerzaken 2024

Promotiedagen Burgerzaken 2024

Na het succes van 2022 en 2023, organiseren wij wederom dit jaar in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), nogmaals twee Burgerzaken promotiedagen. Dit idee is ontstaan door het tekort aan medewerkers binnen Burgerzaken. Het doel van deze dagen is om mensen die nog niet werkzaam zijn binnen Burgerzaken enthousiast te maken voor dit mooie vak.

Data

  • 23 maart       Gemeente Den Bosch
  • 6 april           Gemeente Amersfoort

We hebben jouw hulp nodig!
Om deze dagen bekend te maken onder mensen die nog niet werkzaam zijn binnen Burgerzaken, hebben we jouw hulp nodig. Graag vragen we je om deze LinkedIn post te delen met jouw LinkedIn netwerk zodat we deze mensen kunnen bereiken

Ook hebben we een (digitale) flyer ontworpen die uitgeprint neergelegd kan worden bij de gemeentelijke balies of getoond kan worden op de schermen in het gemeentehuis om de burgers bekend te maken met deze promotiedagen. 

Speeddates
We zijn ook nog op zoek naar leidinggevenden en/of senior medewerkers Burgerzaken in de regio Noord-Brabant en Utrecht met ervaring van het aannemen van nieuwe medewerkers Burgerzaken.

Tijdens deze promotiedagen organiseren wij “speeddates” met kandidaten die graag in aanmerking komen voor een mooie functie bij een afdeling Burgerzaken van een gemeente.

Na een presentatie over de werkzaamheden, krijgen de kandidaten in de middag de gelegenheid om in een kort gesprek (max. 15 minuten, de “speeddate”) zichzelf te presenteren. Op basis van dit gesprek toetsen we of de kandidaat geschikt is voor een loketfunctie en het niveau heeft om de opleidingen te kunnen volgen.

Wij zoeken collega's die bereid zijn ons te helpen bij het voeren van deze speeddates. Heb jij zaterdag 23 maart of 6 april vanaf 11.30 tot 14.00 uur gelegenheid? Kom ons en je collega’s uit de regio dan ondersteunen bij de selectie van geschikte kandidaten op de promotiedagen in Den Bosch en Amersfoort. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar stephaniedaudey@nvvb.nl

Nieuwsoverzicht