Provincies Flevoland en Utrecht vormen één NVVB afdeling. Draag jij ons vakgebied een warm en enthousiast hart toe? Kom dan het nieuwe afdelingsbestuur versterken!

Provincies Flevoland en Utrecht vormen één NVVB afdeling. Draag jij ons vakgebied een warm en enthousiast hart toe? Kom dan het nieuwe afdelingsbestuur versterken!

Het Algemeen Bestuur van de NVVB heeft besloten om van de provincies Flevoland en Utrecht één (nieuwe) NVVB afdeling te maken. Flevoland was nog bij geen enkele afdeling ingedeeld. Hiermee was het ook niet mogelijk voor NVVB-leden uit Flevoland om zich kandidaat te stellen en zitting te nemen in een NVVB afdelingsbestuur. Een belangrijk democratisch recht als je lid bent van de NVVB als vereniging. In het afdelingsbestuur worden actuele zaken besproken en standpunten bepaald namens de leden in een regio. Ieder afdelingsbestuur heeft een vertegenwoordiger in het landelijk Algemeen Bestuur. Veelal is dat de voorzitter van een afdeling, maar een afdelingsbestuur kan ook besluiten een ander bestuurslid af te vaardigen.
 
De nieuwe NVVB-afdeling heeft de benaming “afdeling Flevoland/Utrecht” gekregen. Als bestuurder van de afdeling Flevoland/Utrecht bepaal je mede het landelijk beleid van onze vereniging. Je bent belangenbehartiger namens en voor de gemeenten en individuele leden in jouw regio. En daartoe behoort bijvoorbeeld ook een activiteit als een jaarlijks regiocongres. Het komend regiocongres in Vianen heet nu bij voorbaat het “Regiocongres Zuid-Holland/Zeeland – Flevoland/Utrecht”.
 
Bij de start wordt het afdelingsbestuur Flevoland/Utrecht gevormd door het afdelingsbestuur van de eerdere afdeling Utrecht binnenkort aangevuld met enkele leden uit Flevoland. De komende tijd wordt vervolgens gewerkt aan een evenredige vertegenwoordiging uit de beide provincies.
 
Ben jij geïnteresseerd in een bestuursfunctie voor de afdeling Flevoland/Utrecht en wil je meer weten wat de rol van afdelingsbestuurder inhoudt? Neem dan contact op met de huidige afdelingsvoorzitter Jan Otten via 06-55108195. Heb je belangstelling? Stuur dan een e-mail naar Jan Otten via mr.j.m.otten@gmail.com en naar het bureau van de NVVB via nvvb@nvvb.nl.

Nieuwsoverzicht