Ranov-vergunninghouders kunnen vanaf 2012 naturaliseren

Personen die in 2007 een verblijfsvergunning met de beperking “Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet” (Ranov) gekregen hebben, ontvangen een brief over de mogelijkheid een verzoek om naturalisatie tot Nederlander in te dienen.

Vanaf juni 2012 voldoen deze vergunninghouders in veel gevallen aan de vereiste termijn van toelating en hoofdverblijf van vijf jaar. Dit betekent dat zij vanaf dat moment een verzoek om naturalisatie tot Nederlander kunnen indienen.

De IND heeft in samenwerking met gemeenten een FAQ-lijst opgesteld. Ook heeft de gemeenten Amsterdam een flyer beschikbaar gesteld die gebruikt kan worden in de communicatie met de naturalisandi. Beide documenten zijn hieronder te downloaden.

BijlagenGrootte
Veelgestelde vragen naturalisatie Ranov.pdf91.73 KB
Flyer Ranov met bewijsnood voor HBA.pdf26.08 KB
Nieuwsoverzicht