Rapportage BZK zomerbijeenkomsten

Rapportage BZK zomerbijeenkomsten

In de zomer van 2019 en 2020 organiseerden we samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken gespreksbijeenkomsten over de toekomst van burgerzaken. De bijeenkomsten leverden veel bruikbare uitkomsten op. De gespreksbijeenkomsten in 2020 kenden twee hoofdthema’s. Het eerste thema was de ontwikkeling van de BRP. Daarbij werd toegelicht wat op de afdelingen burgerzaken van gemeenten afkomt aan wijzigingen in de wet BRP, hoe de verbetering van de registratie van niet-ingezeten/arbeidsmigranten opgepakt wordt en wat de “Ontwikkelagenda BRP” is. Het tweede hoofdthema was de kwaliteit van de identiteitsvaststelling aan de balie. Het ministerie van BZK heeft een rapportage uitgebracht over de zomerbijeenkomsten. Deze publicatie geeft op hoofdlijnen een beeld van de presentaties, de gesprekken en andere input die is gegeven. 

Nieuwsoverzicht