Reactie NVVB op berichtgeving schrappen verkiezingssoftware (OSV)

De minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK) heeft vandaag in een brief

De NVVB is voorafgaand aan dit besluit samen met de VNG in gesprek geweest met BZK. Daarbij hebben we aangegeven dat het risico van hacking en manipulatie van de uitslagen in de verkiezingssoftware (OSV) door enkele maatregelen nagenoeg uitgesloten kan worden. Zeker omdat er ook nog altijd teruggevallen kan worden op de papieren processen-verbaal waarin de uitslagen zijn vastgelegd. Wat opvalt is dat de Minister aangeeft dat het onderzoek naar de verkiezingssoftware (OSV) nog niet is afgerond.

Het gebruik van OSV heeft er juist voor gezorgd dat de verkiezingsuitslagen sneller bekend waren en minder telfouten bevatten. Bij afschaffing van de software voorzien wij dan ook een verslechtering van de kwaliteit (een computer rekent tenslotte beter dan een mens), er is meer menskracht nodig, het proces kost meer geld en de uitslag wordt later bekend.

Wij kunnen nu nog niet geheel inschatten wat de gevolgen zijn voor gemeenten, maar weten wel dat het proces van verwerking van de uitslagen anders ingericht moet worden waarbij veel meer inzet van mensen nodig is. De gevolgen zijn vooral groot voor de hoofdstembureaus, waar alle stemmen van alle gemeenten in een Kieskring moeten worden vastgelegd, berekend en overgedragen aan de Kiesraad.

De NVVB begrijpt zeer goed de politiek bestuurlijke druk die op dit moment op dit onderwerp staat. Maar het voelt tegen bovenstaande achtergrond als een besluit dat niet nodig is geweest. Bovendien een besluit dat voornamelijk gedreven is door mediaberichtgeving.

Wij zullen, als belangenbehartiger van de gemeenten voor de organisatie en uitvoering van verkiezingen, samen met de VNG bij het ministerie van BZK in gesprek gaan om te zoeken naar een passende oplossing. Daarbij vertrouwen wij erop dat BZK steun zal bieden aan gemeenten en gaan ervan uit, dat de extra kosten die gemeenten moeten maken als gevolg van het niet meer kunnen gebruiken van de verkiezingssoftware (OSV), door BZK gefinancierd worden. Momenteel adviseren wij gemeenten de berichtgeving van BZK af te wachten, en zijn wij mede tegen bovenstaande achtergrond benieuwd naar de reactie uit de Tweede Kamer. 

Nieuwsoverzicht