Reactie VNG en NVVB op ontwerpbesluit Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten

Reactie VNG en NVVB op ontwerpbesluit Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten

De VNG en NVVB maken zich al lange tijd hard voor experimenten met een nieuw stembiljet. Een stembiljet dat makkelijker, sneller en ook elektronisch telbaar is. De VNG en NVVB dringen erop aan om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 te starten met deze experimenten.
Op 29 juli jl. hebben de VNG en de NVVB dan ook overwegend positief gereageerd op het ontwerpbesluit Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten. Wel worden er enkele opmerkingen en aandachtspunten benoemd. De gezamenlijke reactie op de adviesaanvraag is hier

Nieuwsoverzicht