Rijbewijs ingenomen in het buitenland?

Wat is het geval?

Juist nu de vakantieperiode weer voorbij is kan de volgende situatie spelen. Een rijbewijshouder begaat in het buitenland een verkeersovertreding en wordt door de politie aangehouden. Zijn rijbewijs wordt door de buitenlandse politie ingehouden en veelal krijgt de rijbewijshouder te horen dat het rijbewijs binnen een bepaalde termijn naar Nederland zal worden gestuurd. Dit wordt vaak niet afgewacht door de rijbewijshouder, die in Nederland een nieuw rijbewijs aanvraagt en daarbij verklaart dat het rijbewijs is kwijtgeraakt of gestolen.

Bij de brief van de RDW aan de gemeente wordt het in het buitenland ingenomen rijbewijs meegestuurd. Dit rijbewijs is door de buitenlandse autoriteiten naar de Nederlandse consulaire post in dat land gestuurd en door hen doorgestuurd naar de RDW. Ontvangt de RDW het rijbewijs, dan sturen zij het naar de houder door als er geen nieuw rijbewijs is afgegeven. Binnen welke termijn dit gebeurt is helaas niet exact aan te geven en uit de praktijk blijkt dat dit soms zelfs langer dan een half jaar kan duren.

Als na onderzoek van de gemeente blijkt dat de rijbewijshouder een valse verklaring heeft afgelegd bij de aanvraag van zijn nieuwe rijbewijs, dan moet dat nieuwe rijbewijs ongeldig worden verklaard (artikel 124 lid 1 onder a Wegenverkeerswet). Het gevolg is dat de rijbewijshouder voor alle categorieën die hij heeft opnieuw rijexamen moet doen. Vooral als de rijbewijshouder zijn brood verdient met de (vracht)auto, is de ongeldigverklaring van zijn rijbewijs een behoorlijk ingrijpende consequentie.

En dan?

Zoals hiervoor aangegeven, kunnen de gevolgen behoorlijk ingrijpend zijn. Ons advies is, vooral als in deze periode een aanvraag voor een rijbewijs na vermissing wordt ingediend, de rijbewijshouder te vragen of het vermiste rijbewijs in het buitenland is ingenomen. En als hier sprake van is hem te wijzen op het feit dat gewacht moet worden tot het rijbewijs wordt teruggestuurd.

Dat men echter zo lang moet wachten op het rijbewijs en formeel gezien in deze periode niet mag rijden, levert vanzelfsprekend bezwaren op. Het is aan te raden in zo'n geval met de burger een termijn af te spreken. Als men na een redelijke termijn (bijvoorbeeld 3 maanden) het ingenomen rijbewijs nog niet terug heeft ontvangen, dan kunt u betrokkene een verklaring van vermissing laten invullen en een rijbewijsaanvraag voor een nieuw of vervangend rijbewijs (na verlies/diefstal) in behandeling nemen. Het is uiteraard van belang dat de burger de omstandigheden van de inname van het rijbewijs duidelijk in de verklaring opneemt, zodat later blijkt dat er geen valse verklaring is afgelegd.

 

Nieuwsoverzicht