RvIG: Onderweg naar een beter reisdocumentenstelsel

RvIG: Onderweg naar een beter reisdocumentenstelsel

Begin september is de nieuwste editie van het online magazine IDee van RvIG verschenen. Hierin is een artikel gepubliceerd over het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS). Daarin wordt ook het BIT-advies, dat voor de zomer is uitgebracht, genoemd. 

Kern van het BIT-advies
Het BIT adviseert om de focus eerst te leggen bij de realisatie en ontsluiting van een centraal register van alle uitgegeven reisdocumenten en signaleringen. Daarnaast geeft het BIT ter overweging mee om de resterende activiteiten onder te brengen in een apart project. We kunnen pas besluiten over de voorzetting van dit aparte project als er duidelijkheid is over de wetgeving voor biometrie en de te maken keuzes ten aanzien van leveranciers en technologie.

Dit komt erop neer dat we doorgaan met onze werkzaamheden voor aanvraag, uitgifte en statusbeheer van reisdocumenten en voor informatieverstrekking over reisdocumenten. En dat blijven we zoveel mogelijk doen in het tempo waarin we dat al doen. Ook het proces rond het plaatsen en beheren van paspoortsignaleringen en de realisatie van StopID pakken we binnen VRS de komende jaren op.

Wetgeving voor centrale opslag van biometrie laat langer op zich wachten Rond het moment dat het BIT zijn advies uitbracht, werd duidelijk dat het langer zal duren om de wetgeving voor het centraal opslaan van de biometrie voor reisdocumenten te realiseren. Deze wetgeving duurt waarschijnlijk anderhalf tot wellicht twee jaar langer dan waar we aanvankelijk vanuit waren gegaan. Dit onderstreepte direct de waarde van de overweging die het BIT had aangereikt ten aanzien van de resterende activiteiten. Het noodzaakt concreet tot twee aanpassingen in het programma VRS:

1. We brengen een fasering aan in het programma. In de eerste fase doen we alles wat we nu ook al doen, maar zonder de centrale opslag van biometrie. In de tweede fase komen alle activiteiten die nodig zijn voor de centrale opslag van biometrie. Van de tweede fase gaan we pas echt werk maken als het wetgevingstraject ver genoeg gevorderd is.
2. De RAASen worden nog een keer vervangen. Op dit moment denken we binnen RvIG na over de wijze waarop we dat het best kunnen doen. De hamvraag daarbij is hoe we dat slim kunnen doen om toch zoveel mogelijk van de knelpunten rond het aanvraag- en uitgifteproces op te lossen. De uitkomst is bepalend voor de inhoud van de RAAS-vervangingsrelease van het Reisdocumenten Aanvraag Portaal (ook bekend als RAP 3.0).

We werken met elkaar verder aan de verbetering van het reisdocumentenstelsel. Er komt een nieuw plan voor alle activiteiten die nodig zijn voor de centrale opslag van biometrie. Hier zal de komende maanden meer duidelijkheid over komen. 

Bron: Nieuwsflits #5 – RvIG

Nieuwsoverzicht