Tweede Circulaire Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017

Gemeenten ontvangen aanstaande dinsdag 7 maart 2017, een compleet pakket met instructies en software voor het telproces bij de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017 (de Tweede Circulaire Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017). Minister Plasterk heeft hierover vandaag de kamer geïnformeerd. Dit is de uitkomst van het overleg dat wij op 28 februari 2017 hebben gevoerd met VNG, de Kiesraad en het ministerie van BZK. Hierin hebben wij stevig gepleit voor een werkbare oplossing voor gemeenten als gevolg van de keuze van de minister van BZK om OSV als hulpmiddel te verbieden. Het bereikte resultaat is in de ogen van de NVVB op dit moment het best haalbare.

De NVVB ondersteunt daarom de beslissing van de minister van BZK om gemeenten en hoofdstembureaus alsnog in staat te stellen gebruik te maken van OSV, de ‘ondersteunende software verkiezingen’ als rekenhulp.

Uiteraard zal het gehele verkiezingsproces worden geëvalueerd. Voor verkiezingen na 15 maart 2017 maakt de NVVB zich hard voor betere afspraken en een regeling voor het gebruik van geautomatiseerde hulpmiddelen. De software voor gemeenten komt rijkelijk laat beschikbaar, maar voor nu is er in ieder geval duidelijkheid, en vertrouwen we erop dat gemeenten er alles aan doen om op de juiste manier invulling te geven aan de instructies verwoord in deze Tweede Circulaire Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017.

Bekijk op de website van de Rijksoverheid de kamerbrief van minister Plasterk aan de Tweede Kamer.

Nieuwsoverzicht