Vacature Strategisch Adviseur (36 uur)

Vacature Strategisch Adviseur (36 uur)

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) zoekt een Strategisch Adviseur met passie voor publieksdienstverlening en het vakgebied Burgerzaken. 

NVVB
De NVVB is een beroepsvereniging die al meer dan 25 jaar de belangen van haar leden op het gebied van persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, verkiezingen en daarmee verband houdende dienstverlening & innovatie behartigt. Leden van de NVVB bestaan uit alle gemeenten in Nederland (gemeentelijke leden) en individuele leden. De NVVB is een vereniging met professionals die samen hard werken om resultaat te halen en hun leden zo goed mogelijk te bedienen. Korte lijnen, hoge betrokkenheid. Zie ook het Strategisch Kader 2021-2022

Naar wie zijn wij op zoek?
Een gedreven, betrokken, benaderbaar en deskundig strategisch adviseur die als een ware ambassadeur mede het gezicht is van de NVVB en die zelfstandig en proactief te werk gaat. Een teamplayer die begrijpt dat de kracht van de NVVB zit in samenwerking en onderling vertrouwen. Hij/zij kent zijn/haar persoonlijke en collegiale verantwoordelijkheden en draagt bij aan een prettige werksfeer en heeft geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wat doe je als Strategisch Adviseur?

 • Je volgt interne en externe ontwikkelingen binnen de maatschappelijke, sociaaleconomische en juridische terreinen, analyseert en interpreteert deze ontwikkelingen in onderlinge samenhang en in de politiek-bestuurlijke context.
 • Je adviseert het dagelijks bestuur ten aanzien van het te voeren strategische beleid, de hieruit voortvloeiende werkzaamheden, de coördinatie ervan en het oplossen van beleidsinhoudelijke en procedurele knelpunten die je als strategisch adviseur signaleert.
 • Je begeleidt NVVB-adviescommissies en bent de linking-pin tussen deze commissies en de portefeuillehouder/dagelijks bestuur.
 • Je stelt ten behoeve van bestuursvergaderingen conceptbesluiten, initiatiefvoorstellen, notities en discussiestukken op, adviseert hierover, licht deze toe in bestuursvergaderingen, legt deze ter goedkeuring voor en bewaakt en verwerkt de besluitvorming hieromtrent.
 • Je schakelt voortdurend tussen verschillende onderwerpen en kan in voorkomende gevallen een collega strategisch adviseur vervangen.
 • Je neemt deel aan verschillende overlegvormen en stemt af met collega’s, directeur, portefeuillehouder, bestuurders en NVVB-adviescommissies.
 • Je hebt contact met vertegenwoordigers van andere overheden over beleidswijzigingen dan wel wijzigingen in de regelgeving om een en ander toe te lichten, advies of informatie te verstrekken en het standpunt van de vereniging als belangenbehartiger voor gemeenten te verdedigen en uit te dragen.
 • Je neemt deel aan overlegvormen met verschillende externe partijen, stemt af en treedt op als vertegenwoordiger van de vereniging en in het belang van gemeenten. Je voert overleg en verdedigt en draagt standpunten uit.
 • Je participeert in projecten of geeft er leiding aan
 • Maar bovenal ben je een luisterend oor voor de praktijk en pak je signalen op uit het werkveld door deze bespreekbaar te maken met ketenpartners en externe organisaties.

Functie eisen

 • Hbo+ / academisch werk- en denkniveau
 • Aantoonbare ervaring binnen de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke context en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen
 • Kennis van en ervaring binnen het werkveld Burgerzaken/Publiekszaken
 • Aantoonbare ervaring in een strategisch adviserende rol
 • Aantoonbare ervaring in projectmanagement en het sturen van processen  

Competenties

 • Analytisch vermogen
 • Overtuigingskracht
 • Visie
 • Proactief en ondernemend
 • Omgevingsbewust
 • Communicatieve vaardigheid
 • Creativiteit
 • Integriteit
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • Flexibiliteit

Wat bieden wij?
Een uitdagende functie in een dynamische omgeving met onze leden, diverse overheden en andere (keten)partners. Een leuk team met prettige collega’s en de mogelijkheid voor persoonlijke groei. Het salaris bedraagt conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van het bureau NVVB maximaal €5.710,80 bruto per maand (max. schaal 12, exclusief een individueel keuzebudget van 16%, voorheen vakantiegeld en 13e maand) en is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. De NVVB kent daarnaast goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Mogelijkheden
Deze functie kan het eerste jaar eventueel ook ingevuld worden door een detacheringsconstructie vanuit jouw huidige werkgever.

Meer informatie
Je sollicitatie met CV kun je tot uiterlijk 17 december 2021 per mail richten aan John de Ruiter, directeur bureau NVVB, via johnderuiter@nvvb.nl

Voor meer informatie kun je John de Ruiter bellen, via 06-10886057.

De gesprekken vinden plaats in de periode van 10 januari tot 31 januari 2022.

Een assessment en referentieonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Nieuwsoverzicht