Verstrekking BRP-gegevens aan financiële instellingen

Burgers hebben soms recht op geld dat moet worden uitgekeerd door een financiële instelling zoals een verzekeraar. Volgens bijlage 5 van het Besluit BRP zijn dit werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang en gemeenten kunnen hiervoor tot verstrekking overgaan. Burgers kunnen geen verstrekkingsbeperking hiervoor aanvragen. De verstrekking van het aantal gegevens is overigens wel beperkt en dit is beschreven in bijlage 5 van het Besluit BRP.

Levensverzekeraars hebben polissen die ze niet kunnen uitkeren omdat de rechthebbende onvindbaar is. Bijvoorbeeld omdat deze bij een verhuizing geen adreswijziging aan de verzekeraar heeft doorgegeven. Of omdat de nabestaanden niet weten dat een overledene verzekerd was, en zich niet melden bij de verzekeraar. In principe is het de eigen verantwoordelijkheid van rechthebbenden om uitkering van een polis aan te vragen. Maar als ze dat niet doen, gaan verzekeraars toch zelf actief naar hen op zoek. Het zou immers jammer zijn als de verzekering niet wordt uitgekeerd en deze zijn doel daardoor mist. Het is in het belang van de klant dat de polis wordt uitgekeerd. Verzekeraars zoeken op verschillende manieren, bijvoorbeeld via tussenpersonen. Een andere, veelgebruikte manier is het aanschrijven van het college van B&W van de laatst bekende woonplaats van betrokkene. Vaak blijkt de gezochte persoon echter verhuisd naar een andere gemeente, en vandaar weer verder naar een volgende. Een verzekeraar moet dan achtereenvolgens drie of meer gemeenten aanschrijven, voordat het verzoek op de juiste plaats is. Dat is inefficiënt en kan beter. Via het raadplegen in GBA-V kan de gemeente direct zien in welke gemeente de gezochte persoon woont. Het verzoek kan dan direct doorgestuurd worden naar die gemeente, die vervolgens tot verstrekking van de actuele adresgegevens of overlijdensgegevens kan overgaan.

Nieuwsoverzicht