VOG-Aanvragen via commerciële tussenpartijen

VOG-Aanvragen via commerciële tussenpartijen

Bij ons kwam het bericht binnen dat verschillende commerciële bedrijven diensten aanbieden aan burgers voor het aanvragen van een VOG. Er zijn zelfs gemeenten benaderd met het verzoek om een link van hun website te plaatsen op de gemeente website. Uiteraard mag de gemeente zelf bepalen of zij dit doet. Wel willen we jullie op de hoogte stellen dat het aanvragen van een VOG via een commercieel bedrijf voor de burger meestal duurder is.
 
Screeningsautoriteit Justis is als enige instantie in Nederland bevoegd om VOG-aanvragen te beoordelen en VOG’s af te geven. Commerciële partijen die aanbieden het aanvraagproces voor de VOG van burgers over te nemen, zijn géén onderdeel of partner van Justis. VOG-aanvragen die via commerciële partijen worden ingediend komen uiteindelijk ook bij Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen. Het inschakelen van commerciële bedrijven levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: de burger betaalt het betreffende bedrijf een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een VOG-aanvraag.
 

Nieuwsoverzicht