Waardering Eerste Kamer voor gemeentelijke verkiezingsorganisaties

Waardering Eerste Kamer voor gemeentelijke verkiezingsorganisaties

De Eerste Kamer spreekt middels deze brief waardering uit voor de wijze waarop het ministerie van BZK en de gemeenten de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen hebben georganiseerd. De coronapandemie vergde extra voorbereidingen en maatregelen om de verkiezingen dit jaar in goede banen te leiden. De leden van de Eerste Kamer geven aan dat er weliswaar enkele belangrijke aspecten, waaronder het briefstemmen en het stembiljet, verbetering behoeven, maar desondanks spreken de leden graag hun waardering uit voor het werk dat door velen is verzet voorafgaand en op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen.

Nieuwsoverzicht