Waarmerken van diploma’s door gemeenten stoppen met ingang van 1 januari 2012

De NVVB raadde gemeenten (afdelingen Burgerzaken en / of onderwijs) in een eerder nieuwsbericht al af diploma’s of getuigschriften te waarmerken. Inmiddels adviseert DUO hetzelfde aan onderwijsinstellingen. Deze dienstverlening zou moeten stoppen met ingang van 1 januari 2012. Enkele gemeenten vroegen om een nadere toelichting.

Het advies van de NVVB te stoppen met het waarmerken van diploma’s blijft staan. Zoals uitgelegd in Burgerzaken en Recht, nummer 5, van mei 2010 en nummer 9 van september 2010 is het waarmerken door afdelingen Burgerzaken een ‘zinledige exercitie’.

Wat te doen met mensen die bij de afdeling Burgerzaken toch nog een verzoek doen tot waarmerking van Nederlandse diploma’s?
DUO en NVVB raden aan de burger te adviseren het originele document te tonen bij de onderwijsinstelling die er om vraagt, zonder waarmerking van de afdeling Burgerzaken. Eventueel zou de Nederlandse onderwijsinstelling die het diploma heeft afgegeven gevraagd kunnen worden een gewaarmerkte kopie op basis van het originele diploma af te geven.

Welk standpunt nam de NVVB in?
De NVVB raadde gemeenten (afdelingen Burgerzaken en/of onderwijs) aan met ingang van 1 januari 2012 verzoeken tot het waarmerken van diploma’s en getuigschriften niet meer in behandeling te nemen. 

In Burgerzaken & Recht, nummer 5 van mei 2010 en nummer 9 van september 2010, stonden twee artikelen over het waarmerken van diploma’s en getuigschriften.  De algemene conclusie is dat het waarmerken van diploma’s door afdelingen Burgerzaken niet (meer) voor de hand ligt.

De NVVB raadt gemeenten (afdelingen Burgerzaken en/of onderwijs) af met ingang van 1 januari 2012 verzoeken tot het waarmerken van diploma’s en getuigschriften te honoreren.

De NVVB adviseert dit om de volgende redenen: 

  • Er bestaat geen wettelijke grondslag voor waarmerking van diploma’s en getuigschriften door gemeenten;
  • Er ontstaat een schijnzekerheid door de waarmerking van diploma’s en getuigschriften;
  • Er ontstaat een schijn van bewijskracht. Tegen de gewaarmerkte kopieën is altijd tegenbewijs mogelijk;
  • DUO werkt voor Nederlandse diploma’s aan invoering van een ‘diplomaregister’. Dit zal naar verwachting in het voorjaar van 2012 voor diplomahouders te benaderen zijn. De exacte datum van invoering is nog niet bekend.

De NVVB is van mening dat de voortzetting van deze dienstverlening niet in verhouding staat tot de nadelen, zoals hierboven opgesomd. De NVVB vindt eveneens dat het de integriteit van gemeenten kan aantasten.

Ook DUO liet aan onderwijsinstellingen weten dat gemeenten stoppen met het waarmerken van diploma’s. Hieronder hun berichtgeving aan onderwijsinstellingen.

Berichtgeving DUO
Leerlingen/Deelnemers/Studenten hebben soms een gewaarmerkte kopie nodig van hun diploma of certificaat voor een instantie of werkgever. Wij adviseren (DUO) u bij een dergelijk verzoek deze kopie zelf af te geven van de documenten die u uitgeeft. Gemeenten doen of deden dit tot nu toe ook, maar zij gaan stoppen met deze dienstverlening. De reden hiervoor is dat gemeenten niet kunnen vaststellen of het document echt is. Wij (DUO) verzoeken u om uw leerlingen/deelnemers/studenten vanaf heden niet meer verwijzen naar gemeenten.

Nieuwsoverzicht