Wordt u de nieuwe identiteitsdeskundige?

De NVVB heeft als speerpunt ID-management en geeft hier hoge prioriteit aan. Tegen die achtergrond wijzen we u graag op een leergang die wezenlijk bij kan dragen aan goed identiteitsmanagement bij de lokale overheid. In onze moderne samenleving zijn identiteiten bepalend voor tal van processen. Identiteit openbaart zich niet alleen bij personen, maar ook bij goederen en producten. Om de authenticiteit van identiteiten vast te stellen is het een voorwaarde dat processen op de juiste manier verlopen. 

Werkt u of gaat u werken op het terrein van identiteitsuitgifte, - vaststelling, of - controle en is er behoefte aan een dieper en breder begrip van identiteit meldt u zich dan aan voor de Post-HBO
opleiding tot identiteitsdeskundige. Deze Post-HBO opleiding stelt u in staat om identiteitskunde in al haar facetten te implementeren. 

De opleiding identiteitsdeskundige start op donderdag 30 augustus 2012 en is mede vormgegeven door input vanuit de ketenpartners die betrokken zijn bij de bepaling van het beleid ten aanzien van de identiteitsproblematiek.

Opleidingsinhoud
De Post-HBO opleiding duurt 10 maanden en bestaat uit 360 studiebelastingsuren (SBU). Op het programma staan lezingen van toonaangevende lectoren, excursies en casuïstiek. De accenten liggen op de volgende onderwerpen:

• Verschijningsvormen van identiteit
• Wat is een integer persoonsbeeld en hoe komt dat tot stand
• Criminologie van de identiteitsmisbruiker
• De identiteitsketen en de risico momenten
• Wet- en regelgeving (grondwet, privacy wetgeving, Burgerlijk Wetboek, Strafrecht etc.)
• Identiteitsdocumenten
De opleiding wordt afgesloten met het schrijven van een scriptie.

Wilt u meer informatie ontvangen over de opleiding identiteitsdeskundige? Bel of mail dan naar het onderstaande adres:
info@the-academy.nu

Nieuwsoverzicht