Het loodsbootje voor huwelijk en geregistreerd partnerschap

Het loodsbootje voor huwelijk en geregistreerd partnerschap

Publicatiedatum: 31 oktober 2023

In 1995 maakte de wet het voor het eerst formeel mogelijk om een ambtenaar te benoemen die zich uitsluitend bezighield met de voltrekking van huwelijken en, vanaf 1998, de registratie van partnerschappen. In de jaren daarna is de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) snel uitgegroeid tot een professional met een eigen positie bij de voltrekking van huwelijken. In steeds meer gemeenten heeft de BABS de rol van de ambtenaar van de burgerlijke stand als trouwambtenaar overgenomen. De taak van de BABS bleek een vak apart. En dus begon de BABS te professionaliseren. 
Tien jaar geleden verscheen precies voor dat doel de eerste Inleiding voor de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Jarenlang werd het boekje door Buitengewone Ambtenaren van de burgerlijke stand gebruikt om zich beter voor te bereiden op hun bijzondere taak, of om antwoord te vinden op vragen waar ze bij voltrekkingen en registraties tegenaan liepen. Inmiddels was dat boekje behoorlijk verouderd.

Bestel nu