Modellenboek

Modellenboek

Publicatiedatum: 28 januari 2015

Het modellenboek kost € 15,95 (exclusief BTW) en wordt via WeTransfer geleverd.
Voor een eenmalig bedrag van € 5,95 ontvang je altijd de meest recente update.
 
Bij de laatste controle door de leden van de modellengroep is gekeken naar:
• Volledigheid van het aantal modellen.
• Het opnemen van nieuwe modellen, onder meer met betrekking tot de huwelijksnaam.
• Actualisatie van data van rechtsfeiten en het opmaken van akten.
• Schrijf- en spelfouten.
 
De belangrijkste wijziging betreft die in de akten van erkenning en in de latere vermeldingen daarvan. De tekst met betrekking tot het ‘toegepaste recht’ is gewijzigd.

 

 

Geen “lege vader” meer in geboorteakte

Het NVVB Adviesbureau ontvangt momenteel veel vragen over geboorteakten waarin één ouder vermeld staat. In die akten wordt de vermelding “vader”, zonder verdere persoonsgegevens, voortaan weggelaten. Het betreft een technische aanpassing van de geboorteakte aan de actualiteit.

Vooral gezinnen met twee moeders hadden er moeite mee dat geboorteakten standaard leken te veronderstellen dat een kind naast een moeder ook een vader zou hebben. Tegenwoordig kan een kind tenslotte ook twee moeders hebben, of twee vaders. Ook de akte zou dat moeten weerspiegelen. Om die reden heeft de werkgroep Modellenboek besloten om in de akten niet langer een rubriek “vader” op te nemen wanneer er maar één ouder is. De akte vermeldt dan dus alleen nog die ene ouder.

De werkgroep Modellenboek heeft er ook voor gekozen om de toevoeging ‘vader of moeder’ bij de erkenner niet meer op te nemen in de akte en de latere vermelding. 

De wijzigingen staan vermeld in het voorwoord bij de aanpassingen van het modellenboek per 1 januari. Dit voorwoord (met inhoudsopgave) blijkt niet iedereen te hebben bereikt. Je vindt het daarom hier: voorwoord modellenboek 2023.

Bestel nu