Aanvraagformulier documentenonderzoek

Gemeenten onderzoeken alle aangeboden brondocumenten nauwkeurig op vorm en inhoud. Dit is een belangrijk onderdeel van het besluitvormingsproces bij gemeenten. Om gemeenten hier optimaal bij te ondersteunen bevat DISCS ook tactische landeninformatie. Deze tactische landeninformatie geeft meer informatie over bijvoorbeeld de vorm van brondocumenten of de omstandigheden waaronder deze worden afgegeven. Daarnaast blijkt uit de tactische landeninformatie welke aanvullende documenten veelal bij brondocumenten beschikbaar zijn om meer zekerheid te krijgen over de inhoud van het brondocument. Het is dan ook van groot belang dat het raadplegen van DISCS een standaardonderdeel is van het werkproces voor het beoordelen van gemeenten. Bovendien is het gebruik van DISCS voor gemeenten gratis. Nog geen account? Meld je dan aan via discs@ind.nl

Wanneer er sporen zijn aangetroffen van wijzigingen of vervalsing of er twijfel blijft bestaan over de echtheid van het document kan in enkele gevallen advies worden gevraagd aan Bdoc. Hoewel de verantwoordelijkheid voor het accepteren van de inhoud van een document bij gemeenten blijft, kan het documentonderzoek bij BDoc een ondersteunende rol vervullen in de oordeel- en besluitvorming van gemeenten.

Onvolledige aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen. Motiveer de aanvraag. Het ontbreken van een apostille of legalisatie is geen reden om een document aan te bieden voor onderzoek. Helaas worden er frequent vertalingen aangeboden voor onderzoek in plaats van het origineel.

Bij twijfel kan je per mail contact opnemen met jouw onderzoeksvraag: burdoc.onderzoek@ind.nl

Voor logistieke vragen en/of onduidelijkheden kan je contact opnemen met: burdoc.ondersteuning@ind.nl

Voor reisdocument onderzoek en fotovergelijkend onderzoek dien je contact op te nemen met de AVIM of Kmar in jouw regio.

Een verdere toelichting over DISCS lees je hier:  DISCS en het belang van brondocumenten

Aanvraagformulier documentenonderzoek