Hertellingen verkiezingen

In samenwerking met diverse gemeenten en ketenpartners heeft de NVVB een handreiking hertellingen opgesteld, met praktische informatie voor medewerkers verkiezingen. 

Handreiking hertellingen verkiezingen