Proces mededeling ex artikel 2.17 Wet BRP

Nieuwe inschrijvingen

Bij de inschrijving van vreemdelingen in de BRP waarbij de geboortedatum en/of de nationaliteit niet kan worden ontleend aan de reguliere bronnen (artikel 2.8 en/of 2.15 Wet BRP), worden deze gegevens ontleend aan een mededeling van de Minister van V&J. 
De NVVB heeft samen met de IND hiervoor een proces beschreven en modellen gemaakt voor de aanvraag van de mededeling en voor de mededeling zelf. De IND neemt alleen schriftelijk ingediende aanvragen in behandeling. De aanvraag kan niet telefonisch in behandeling worden genomen. De IND gaat samen met het ministerie van BZK bezien op welke wijze dit proces op elektronische wijze kan worden ondersteund. Hieronder kunt u de procesbeschrijving en de bijbehorende modellen downloaden.

Bestaande gevallen

Voor personen die eerder waren ingeschreven (vóór 6 januari 2014) was het niet mogelijk een correctie van deze onbekende gegevens via een mededeling ex artikel 2.17 Wet BRP te regelen. Een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 juli 2015 maakte dat dit wel mogelijk werd. In overleg met de betrokken ministerie van BZK en V&J en de uitvoeringsdiensten RvIG en IND heeft de NVVB een modelprocedure opgesteld die gemeenten kunnen hanteren indien burgers verzoeken om correctie.

Hier kan je de modelprocedure downloaden.