Protocol vermiste personen

De NVVB heeft een protocol vastgesteld voor de omgang bij Burgerzaken bij de melding van een vermist persoon.

Bij het protocol is tevens een informatieblad gevoegd voor burgers.

Gelet op het verzoek vanuit de Vereniging van Achterblijvers na Vermissing en Slachtofferhulp Nederland, vindt de NVVB het wenselijk dat medewerkers Burgerzaken deze achterblijvers herkennen als een doelgroep waar maatwerk voor nodig is en bekend zijn met de mogelijkheden en voorzieningen die de organisatie daarvoor heeft. In dat kader reikt de NVVB dit protocol als hulpmiddel aan, zodat de medewerkers Burgerzaken achterblijvers van vermiste personen op een manier kunnen helpen die, gelet op de bijzondere situaties, noodzakelijk is.

De NVVB beveelt aan om medewerkers aan te wijzen die dit soort bijzondere meldingen behandelen.

Protocol voor ondersteuning door Burgerzaken aan achterblijvers in geval van vermissing van een persoon

Informatie voor achterblijvers van vermiste personen