Stappenplan Identiteitswijziging in de BRP

Het komt regelmatig voor dat inwoners van de gemeente vragen om correctie van hun gegevens in de BRP waardoor in feite hun identiteit in de BRP wijzigt. Soms hebben zij eerder geregistreerd gestaan op grond van documenten uit hun herkomstland. In andere gevallen hebben zij eerder onder ede onjuiste gegevens verstrekt over hun identiteit zoals de geboortedatum en, in veel gevallen, andere persoonsgegevens.

Een correctie van geboortedatum of andere identiteitsgegevens heeft ingrijpende gevolgen voor de overheidsadministratie. Gemeenten zijn daarom bijzonder terughoudend met het honoreren van een verzoek daartoe. Veel gemeenten hebben vragen over de manier waarop zij met een verzoek tot correctie van dit soort gegevens in de BRP moeten omgaan. Voor hen hebben het adviesbureau en de NVVB-Commissie Persoonsregistratie samen het stappenplan ID-wijziging opgesteld dat in maart 2018 is geactualiseerd. Dit geactualiseerde stappenplan bestaat uit een eenvoudig en interactief doorloopschema met bij elke stap een uitgebreide toelichting, zodat voor iedereen duidelijk is welke informatie nodig is om een verzoek tot correctie van identiteitsgegevens te beoordelen om vervolgens een juiste beslissing te nemen.

Het stappenplan is hier te vinden. 

Indien er vragen zijn, kun je telefonisch contact opnemen met het adviesbureau van de NVVB via telefoon: 020-2539007 of via het webformulier.

Verzoek om correctie van identiteitsgegevens in de basisregistratie personen (BRP)

Model weigeringsbeschikking