Telewerken

NVVB-Ledenadvies voor plaatsonafhankelijk werken met Burgerzakenprocessen

In veel gemeenten heerst onduidelijkheid over hoe om te gaan met de behoefte aan het werken met persoonsgegevens buiten de muren van het gemeentehuis of stadskantoor. De Informatiebeveiligingsdienst Nederlandse Gemeenten(IBD) heeft een baseline informatiebeveiliging opgesteld en een van de producten daarbij is “Telewerkbeleid”. Hierbij is aangehaakt bij het opstellen van het NVVB-ledenadvies dat als doel heeft: Het onder verwijzing naar het product Telewerkbeleid ondersteunen van gemeenten bij het opstellen van een aanvullend beleid ten aanzien van het plaatsonafhankelijk werken met Burgerzakenprocessen waarbij de BRP wordt geraadpleegd en wordt bewerkt.

Het ledenadvies geeft aan dat plaatsonafhankelijk werken met burgerzakenprocessen wel degelijk mogelijk is, mits er voldoende maatregelen zijn genomen om dit verantwoord te doen. Het ledenadvies gaat hierop in. In 2004 kwam het toenmalige Agentschap BPR naar buiten met de boodschap dat werken op afstand met de GBA onwenselijk was. Tot op heden was die boodschap niet ingetrokken dan wel gewijzigd. Veel gemeenten zijn in het kader van het nieuwe werken, dat ook thuis kan of onderweg, gaan toestaan dat medewerkers ook buiten de muren van het kantoor van de gemeente hun werk konden doen. Bij Burgerzaken betekent dat al gauw werken met persoonsgegevens. Er ontstond behoefte aan een kader waarbinnen dit verantwoord kon gebeuren. Tot op heden had de NVVB geen standpunt of beleid vastgesteld. Onlang heeft het Bestuur van de NVVB het ledenadvies vastgesteld, dat voortborduurt op het product Telewerkbeleid van IBD. Daarmee wil de NVVB gemeenten zeggen dat plaatsonafhankelijk werken met Burgerzakenprocessen wel verantwoord kan, mits er aan een aantal zaken gedacht wordt en er goede beleidsafspraken en formele afspraken zijn met medewerkers. De NVVB is niet over één nacht ijs gegaan en heeft een werkgroep ingesteld, vanuit de commissies Persoonsinformatievoorziening en Persoonsregistratie. Verder is de afstemming gezocht bij het ministerie van BZK, waaronder ook de RvIG, de VNG, KING, waaronder de IBD en het bureau Digicommissaris.

Download het advies: