Verklaring vermissing reisdocument

Het nieuwe digitale formulier om vermissingen te melden is getest in drie gemeenten: Apeldoorn, Zoetermeer en Midden-Delfland. De proef heeft aangetoond dat het aanbieden van een digitaal formulier via de gemeente praktisch uitvoerbaar is.

De gemeenten hebben in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op basis van het bestaande (C2) formulier “de verklaring van vermissing” die burgers invullen, een eenvoudiger versie ontwikkeld. Deze is gedigitaliseerd en kan beschikbaar worden gesteld via het digitale gemeenteloket.

Actie gemeenten

Wat moet de gemeente doen om deze dienst aan te bieden aan de burgers? U plaatst het nieuwe formulier op de website van uw gemeente, bij voorkeur achter een Digid. U krijgt vervolgens de ingevulde formulieren retour. U verwerkt deze uiterlijk de eerstvolgende werkdag in de BRP. Net als bij melding van een reguliere vermissing aan de balie beoordeelt u of mogelijk sprake is van misbruik. Mocht dat het geval zijn, kunt u via een informatieverstrekking op basis van artikel 24 onder b van de Paspoortwet betrokkene laten opnemen in het signaleringsregister en/of aangifte doen van identiteitsfraude bij de politie. De vermissing wordt vastgelegd en gegevens worden via de BRP in het Basisregister reisdocumenten opgenomen en geregistreerd in nationale en internationale vermissingsregisters. Daarmee is het document van rechtswege vervallen.

Waarom via DigiD

In een algemene digitale voorziening is het mogelijk om het document van een ander expres te blokkeren. Denk hierbij aan (v)echtscheidingen, of “studentengrappen”. Om identiteitsfraude te voorkomen adviseert BZK de decentrale online voorziening alleen toegankelijk te maken via DigiD. Gebruikers moeten zich identificeren met een gebruikersnaam, een wachtwoord én een sms-code.

Uitrol

BZK en NVVB willen StopID uitbreiden over zoveel mogelijk gemeenten. Later dit jaar zal BZK in beeld brengen hoeveel gemeenten StopID decentraal aanbieden.

Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling

De wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling die het digitaal melden mogelijk maakt is mogelijk 1 november 2016 van kracht. Dat betekent dat alle gemeenten vanaf die datum hun burgers deze optie kunnen aanbieden.

Het is aan de gemeente zelf om van het wordformulier een webformulier te maken. Het is aan de gemeente om het formulier achter DigiD aan te bieden en dit aan hun burgers bekend te maken.

Meer informatieover StopID? Lees het artikel over StopID uit B&R online

Bron: BZK