ALV 2018

Algemene Ledenvergadering 19 april 2018 08.30 - 09.15 uur in NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout

Thema: Talent gezocht! Bouw mee aan de NVVB van de toekomst.

In 2019 bestaat de NVVB 25 jaar. Een mooie mijlpaal waar we terecht trots op zijn. En een mooi moment voor ‘groot onderhoud’ aan de vereniging. De wereld zag er 25 jaar geleden volstrekt anders uit dan nu en in de komende 25 jaar gaan de veranderingen alleen maar sneller. Dat betekent dat we onze vereniging moeten aanpassen aan een nieuw tijdperk. De huidige bestuurs- en werkstructuur van de vereniging sluit niet meer zo goed aan op het werken met actuele begrippen zoals digitalisering, sociale media, scrum, lean en agile. Maar hoe zorgen we dat we dan wél klaar zijn voor de toekomst? Jouw inbreng is daarvoor hard nodig. Wil jij een vereniging die ook in de toekomst effectief voor jouw belangen opkomt? Een vereniging waar je snel en eenvoudig kennis kunt delen en waar je je ideeën kwijt kunt?

Praat dan mee op de ALV en bouw mee aan je eigen toekomst bij Burgerzaken! Het startschot voor een ‘update’ van de vereniging, met het doel om daar over een jaar, op de ALV in april 2019, samen een besluit over te nemen. Dan staat de 25-jarige NVVB weer fris aan de start van haar volgende jubileum. Lees de bijlage voor meer informatie.

Naast dit inhoudelijke thema staan voor de ALV ook het verslag van de vorige ALV en het jaarverslag en de jaarrekening 2017 op de agenda.

Bekijk hier de hele agenda van de ALV op 19 april 2018.

Aanmelding kan bij de inschrijving voor het congres of tijdens het congres bij de congresbalie.