ALV 2018

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. In de ALV komen onder meer aan de orde:

a) het jaarverslag, jaarrekening en verantwoording;
b) voorziening in eventuele vacatures van het bestuur;
c) voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

Donderdag 13 december vindt de ALV plaats in Kasteel Woerden. Stukken ten behoeve van de ALV vind je hieronder.