ALV 2019

Op 12 december 2019 vindt de 2e ALV van 2019 plaats. Vanaf 16:00 uur start de inloop, om 16:30 starten we. Deze wordt gehouden in Kasteel Woerden, adres Kasteel 3 in Woerden. Leden van de NVVB zijn van harte welkom en kunnen zich hier aanmelden. 

In de a.s. ALV komt onder meer een nadere uitwerking van de ‘Visie op slagkracht van de NVVB’ aan de orde. Ook worden voorstellen gedaan over de samenstelling van het Dagelijks Bestuur, waaronder een voordracht tot herverkiezing van de voorzitter. Tot slot worden het Strategisch Kader voor 2020-2021 en de conceptbegroting voor 2020 besproken.

Hieronder vindt u de agenda en bijbehorende stukken:


Agenda ALV (95,6 KB)

Conceptverslag (98,2 KB)

Visie op Slagkracht van de NVVB (336,1 KB)

Strategisch kader 2020 - 2021 (257,3 KB)

Conceptbegroting 2020 (29,6 KB)

Toelichting concept begroting 2020 (155,8 KB)