ALV

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) –de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a) het jaarverslag, jaarrekening en verantwoording;
b) voorziening in eventuele vacatures van het bestuur;
c) voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor devergadering

Sinds 2013 wordt aan het eind van het kalenderjaar nog een ALV georganiseerd (in november of december), gecombineerd met het jaardiner. Hierbij wordt de begroting en de agenda voor het komende jaar besproken en vastgesteld.

De laatste ALV vond plaats op 13 april 2017 tijdens de ALV Ontbijtsessie voorafgaand aan de tweede dag van het NVVB Congres in Noordwijkerhout. De bijbehorende stukken staan hieronder: