ALV 2019

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. In de ALV komen onder meer aan de orde

  • het jaarverslag, jaarrekening en verantwoording;
  • voorziening in eventuele vacatures van het bestuur;
  • voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

Het NVVB congres vindt plaats bij NH Conference Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3 te Noordwijkerhout.
Je kunt je aanmelden voor de workshop (workshopronde 2) bij de inschrijving voor het congres.
Wil je wel naar de ALV, maar niet het congres bezoeken? Mail ons dan even via evenementen@nvvb.nl.

NB. De Algemene ledenvergadering is alleen voor NVVB-leden.

Stukken ten behoeve van de ALV vind je hieronder.

1. Agenda Algemene Ledenvergadering 17 april 2018 (159,4 KB)

3. Concept-verslag Algemene Ledenvergadering 13 december 2018 (321,7 KB)

4. Bestuursverslag en jaarrekening 2018 (1,1 MB)

5. Voorstel 'Visie op slagkracht' (477,9 KB)

6. Uitslag enquête Denk mee over jouw NVVB van de toekomst (108,7 KB)