NVVB Jaarcongres

 

Congresthema

 

De NVVB al 30 jaar in beweging
Leve(ndig) Burgerzaken!

In 1994 werd de fusie tussen de Nederlandse Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (NEVABS) en de Vereniging voor Bevolkingsboekhouding en Militaire Zaken (VBM) een feit. Samen werden zij: De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken. Sindsdien heeft de tijd niet stilgestaan, hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden en is het werk er niet minder complex op geworden. We blikken terug op 30 jaar en kijken tevens vooruit. 

Het jaarcongres programma bevat een aantal plenaire sprekers en een groot aantal workshops met elke dag twee workshoprondes. De onderwerpen zijn divers en hebben allemaal raakvlakken met Burgerzaken. Op woensdagavond is er tijd voor ontspanning voor de deelnemers met een feest. Tijdens het congres is er een beursvloer met ruim 60 stands met onder andere enkele rijksinstellingen, bedrijven en opleidingsinstellingen die de deelnemers van uiteenlopende informatie voorzien. Kortom; genoeg te beleven op ons jaarcongres in 2024.