Mogelijke productiefout in reisdocumenten

UPDATE: Let op! De RvIG heeft op vrijdag 13 en maandag 16 juli extra informatie verstuurd aan gemeenten over het technische probleem bij het productieproces van reisdocumenten. In deze mail is aandacht voor het telefoonnummer waar burgers naartoe kunnen bellen met hun vragen en de vergoeding aan gemeenten en burgers.

Op vrijdag 29 juni jl. is door de leverancier van de Nederlandse reisdocumenten bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) gemeld dat zich een technisch probleem heeft voorgedaan bij de productie. Het probleem betreft één van de 23 echtheidskenmerken in het document. Dat schrijft staatssecretaris Knops vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Burgers kunnen hier hinder van ondervinden.

Alle gemeenten ontvangen een brief van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) over de gevolgen van deze productiefout. Er is een persoonlijke brief verstuurd van de RvIG richting burgers die een reisdocument met een mogelijke productiefout bezitten. Deze personen kunnen met een speciaal hiervoor ontwikkelde app “BZK-ID” zelf een controle uitvoeren of hun reisdocument deze fout bevat. Indien iemand deze controle niet kan doen óf er is een fout ontdekt bij de controle met de app, dan zal hij of zij zich wenden tot de gemeente.

Wat betekent dit voor de gemeente?
Een inwoner kan zich op twee manieren melden bij de gemeenten: een inwoner heeft zelf nog geen controle gedaan en vraagt de gemeente om het document te verifiëren. Of hij meldt zich met de mededeling dat er een fout is ontdekt via de app. In beide gevallen kunt u de volgende stappen doorlopen:

  1. Verifieer eerst het reisdocument, ook als de inwoner al een eigen controle heeft gedaan. Het verifiëren kan door gebruik te maken van uw reguliere apparatuur om reisdocumenten te controleren, te weten het aanvraagstation.
  2. Als het aanvraagstation aangeeft dat het document goed is, is er niets aan de hand. Er is geen verdere actie nodig.
  3. Als blijkt dat bij het uitlezen van de chip een foutmelding volgt, dan verzoek ik u de inwoner kosteloos van een nieuw reisdocument te voorzien. Voor de afhandeling hiervan dienen de instructies in de bijlagen te worden gevolgd. Uiteraard is het daarbij wel van belang om te bepalen of de inwoner aan alle criteria voldoet voor verstrekking van een reisdocument. Indien de houder het nieuwe document met spoed nodig heeft kunt u de spoedprocedure volgen.
  4. Als tegemoetkoming dient de in de bijlage 1 opgenomen instructie gevolgd te worden. Ook de kosten voor het verkrijgen van het document, zoals bijvoorbeeld een nieuwe pasfoto, worden vergoed. Wij verzoeken u de gemaakte kosten achteraf bij de RvIG in rekening te brengen. U kunt hiervoor een declaratieformulier met vermelding van het betreffende documentnummer(s), via een mail sturen aan: administratie@rvig.nl.
  5. U wordt verzocht bij het uitreiken, het vervangen document in te nemen. Wij vragen u hierbij om het document intact te houden, om verder onderzoek mogelijk te maken. Wanneer het innemen niet mogelijk is, in verband met geldige VISA, kan in ieder geval een C10-formulier naar de leverancier gestuurd worden. Voor beide acties kunt u de procedure in bijlage 1 volgen.

Communicatie
Voor vragen kunt u mailen naar mijnreisdocumenten@rvig.nl of contact opnemen met de RvIG: 088 900 1000 (lokaal tarief).
Voor vragen van inwoners kunt u verwijzen naar de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/reisdocument.

Meer informatie

Nieuwsoverzicht