Optie- en naturalisatie

Op 17 september 2020 zijn de nieuwe legestarieven voor Optie en Naturalisatie gepubliceerd. De tarieven zijn vastgelegd in het Besluit optie/ en naturalisatiegelden 2002.(BON)

Met het oog op de jaarlijkse indexering van de optie- en naturalisatiegelden (zie artikel 9, eerste lid, BON) wordt verwezen naar de in onderstaande tabel vermelde tariefgroepen en de daarbij behorende tariefcodes en bedragen.

Overzicht leges optie en naturalisatie per 1 januari 2021:

Tariefgroep Tarief (code) Bedrag
Optie; enkelvoudig A € 196
Optie; gemeenschappelijk B € 335
Optie; medeopterende minderjarige C € 22
Naturalisatie; enkelvoudig; standaard D € 925
Naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard E € 1.181
Natuarlisatie; enkelvoudig; verlaagd F € 688
Naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd G € 945
Naturalisatie;meenaturaliserende minderjarige H € 137

Voor meer informatie over de afdracht(codes) en modelformulieren kun je de WBN online kijken.

2020

Overzicht leges optie en naturalisatie per 1 januari 2020:

Tariefgroep Tarief(code) Bedrag
Optie; enkelvoudig A € 194
Optie; gemeenschappelijk B € 326
Optie; medeopterende minderjarig C € 21
Naturalisatie; enkelvoudig; standaard D € 901
Naturalisatie; gemeenschappelijk standaard E € 1.150
Naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd F € 670
Naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd G € 920
Naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige H € 133