Meedoen aan experiment met het centraal tellen van de stembiljetten?

Verkiezingen

Uit de evaluaties van de verkiezingen die BZK de afgelopen jaren heeft gehouden, blijkt vaak dat gemeenten knelpunten ervaren met het handmatig tellen van de stembiljetten door de stembureaus. Het ministerie probeert het verkiezingsproces waar mogelijk te verbeteren, en heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen voor een tijdelijke experimentenwet die het mogelijk maakt te experimenteren met een centrale stemopneming. Deze wet, de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming, bestaat sinds 2013. Doel van het centraal tellen van de stembiljetten is het telproces efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar maken.

Wat houdt het experiment in?
In een gemeente die deelneemt aan het experiment, voeren de stembureaus na de sluiting van de stemming om 21.00 uur in het stemlokaal alleen een voorlopige telling op lijstniveau uit. Op grond daarvan kan op de avond van de stemming een voorlopige uitslag van de verkiezing bekend worden gemaakt. Die dient tevens al referentie voor de definitieve tellingen.

Het stembureau telt dus niet de stemmen die op afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht: dat gebeurt de volgende dag op een (of meerdere) centrale locaties, door een daarvoor in te stellen gemeentelijk stembureau. Alle tellers werken onder verantwoordelijkheid van dit gemeentelijk stembureau. Het gemeentelijk stembureau stelt van elk stembureau de uitslag vast. Als het gemeentelijk stembureau er zeker van is dat de stemopneming juist is uitgevoerd, maakt dit het proces-verbaal van de stemopneming voor de gemeente op.

Meedoen aan het experiment?
Alle gemeenten in Nederland hebben van het ministerie van BZK een brief ontvangen over de mogelijkheid om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 mee te doen aan het experiment met het centraal tellen van de stembiljetten. Als uw gemeente belangstelling heeft voor deelname aan het experiment, wordt u verzocht vóór vrijdag 15 september 2017 te mailen naar experimentcentraaltellen@minbzk.nl. Als zich veel gemeenten aanmelden voor het experiment, zal er mogelijk worden geloot. 

In B&R 4 die eind deze maand verschijnt, vertellen de gemeenten Hof van Twente en Borne over hun ervaringen met het centraal tellen van de stemmen.