Bericht van JenV: ontsluiting BVV-inkijk via diginetwerk met eHerkenning

Bericht van JenV: ontsluiting BVV-inkijk via diginetwerk met eHerkenning

Bij veel gemeenten wordt door de afdeling Burgerzaken gebruik gemaakt van de inkijkmodule op de Basisvoorziening Vreemdelingen, ter ondersteuning van de vaststelling van de identiteit van vreemdelingen. Momenteel wordt de BVV ontsloten via het netwerk van KPN lokale overheid (voorheen Gemnet). De koppeling via KPN wordt binnenkort ontmanteld.
 
De Directie Regie Migratieketen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is al geruime tijd bezig (in samenwerking met de IT-partners) met het realiseren van een nieuwe manier van benaderen van de BVV, via diginetwerk met gebruikmaking van eHerkenning. Het heeft lang geduurd voordat alle knelpunten in het realiseren van deze nieuwe koppeling waren opgelost, maar nu is het zover: de nieuwe versie van de inkijkmodule kan in gebruik worden genomen.
 
Lees hier de volledige memo met meer informatie van JenV op ons platform. 

Nieuwsoverzicht