Actualisatie NVVB PublieksAcademie certificaten

PublieksAcademie

Het uitgangspunt voor wat betreft de geldigheidsduur van certificaten is dat zij drie jaar geldig blijven. Daarna zou je je kennis en vaardigheden weer moeten actualiseren om up-to-date te blijven binnen jouw vakgebied. In eerste instantie was door het project Naar Betrouwbare Persoonsgegeven het concept bedacht van actualiteitenexamens, om je kennis en vaardigheden na drie jaar weer te kunnen actualiseren. Dit lijkt ons inmiddels niet meer de meest effectiev e en efficiënte manier van het actualiseren van de certificaten en je kennis en vaardigheden. Zodoende gaan wij aan de slag met het inrichten van een ander nieuw actualisatieproces. Dit doen wij samen met de opleiders die onze modules verzorgen. Dit betekent dat de geldigheidsduur van jouw behaalde NVVB PublieksAcademie certificaat voorlopig aangehouden wordt, totdat het nieuwe actualisatieproces is ingericht en van start gaat.