Lid NVVB-adviescommissie Identiteitsmanagement

De commissie Identiteitsmanagement is op zoek naar een enthousiaste collega van een kleine (minder dan 25.000 inwoners) en van een middelgrote gemeente (30-80.000 inwoners) die de commissie komen versterken. 

De onderwerpen van de commissie Identiteitsmanagement zijn onder andere:

  • Wet- en regelgeving reisdocumenten, rijbewijzen en VOG;
  • Maatregelen tegengaan identiteitsfraude;
  • Wijzigingen in aanvraagproces reisdocumenten en rijbewijzen;
  • Ontwikkelingen digitale identiteit.

 We zijn op zoek naar aantoonbare deskundigen met een ruime blik op deze onderwerpen die alert zijn op relevante ontwikkelingen en daarover een duidelijke mening hebben. 

 Van commissieleden wordt verwacht dat zij inbreng hebben in de discussies die binnen de commissie worden gevoerd en daarbij een proactieve houding hebben. 

 innen het werkveld van de commissie Identiteitsmanagement is momenteel erg veel te doen. Eenmaal per zes weken vergadert de commissie digitaal. 

Naast de voorbereiding daarop wordt ook regelmatig gevraagd reacties te geven op diverse documenten variërend van impactanalyses tot wetsvoorstellen.

 Deelname aan NVVB-adviescommissies is vrijwillig en een individueel NVVB-lidmaatschap is een vereiste. 

Heb je vragen over deze vacature, stuur dan een e-mail of bel met Nancy Schoof via 06-45889889. Direct reageren? Stuur dan jouw CV en motivatie voor 20 maart 2024 naar nancyschoof@nvvb.nl.