Voorzitter van de NVVB-adviescommissie Identiteitsmanagement

Wegens het vertrek van de voorzitter van de NVVB-adviescommissie Identiteitsmanagement zijn we op zoek naar een NVVB-lid die graag een actieve rol wil binnen onze vereniging.

De commissie houdt zich bezig met ontwikkelingen in het veld van identiteitsmanagement en is momenteel druk bezig met vraagstukken met betrekking tot vernieuwing en verbetering van het proces rondom aanvragen en afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen en het tegengaan van identiteitsfraude.

Naast leden van gemeenten, zijn het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Rijksdienst voor Wegverkeer bij de vergaderingen van de commissie vertegenwoordigd. We streven naar zoveel mogelijk samenwerken en afstemmen.

Als voorzitter van een NVVB-commissie ben je niet alleen expert over de onderwerpen waarover je commissie zich buigt, maar ben je ook een belangrijke schakel tussen de commissie, de strategisch adviseur, en het Dagelijks bestuur van de NVVB.

Je zit vergaderingen van de commissie voor, houdt daarin de lijn in het oog en stelt vast welk advies er uit de commissie richting het bestuur gaat.

Samen met de strategisch adviseur bereid je de vergaderingen voor, stel je vast wat er op de agenda moet komen en wat daarbinnen prioriteit heeft, en samen met de portefeuillehouder uit het Dagelijks Bestuur stem je het advies af indien het afwijkt van het strategische uitgangspunt van de NVVB.

Bij vacatures voor de commissie voer je voorbereidende gesprekken met kandidaten en breng je samen met de strategisch adviseur verslag uit aan het bestuur over de geschiktheid van de kandidaten.

Vanuit je rol als voorzitter houd je ook het functioneren van de commissie in de gaten, om waar nodig en in overleg met de portefeuillehouder en de strategisch adviseur te ondersteunen en/of bij te sturen.

Een commissievoorzitter moet :

-             Individueel lid zijn van de NVVB;
-             Werkzaam/gedetacheerd zijn bij een gemeente;
-             In je werk actief betrokken zijn bij de onderwerpen die binnen de commissie vallen;
-             Prioriteiten kunnen stellen in onderwerpen;
-             Een groep mensen kunnen aansturen en leiding kunnen geven tijdens vergaderingen;
-             Helder besproken punten kunnen omvormen tot een besluit dat kan worden gebruikt als basis voor een (in)formeel advies;
-             Vanuit je werkgever de mogelijkheid hebben om tijd te investeren in de commissie, maar ook flexibel kunnen zijn als je buiten je werktijd ergens op wordt bevraagd.

Je bent commissievoorzitter op vrijwillige basis. Afhankelijk van de actuele situatie en de ontwikkelingen binnen het vakgebied kan een commissie op de ene tijd drukker zijn dan de andere.

Omdat je regelmatig overlegt met de strategisch adviseur en zo nu en dan gesprekken voert met de portefeuillehouder, en er soms in korte tijd moet worden gereageerd, wordt verwacht dat je bereid bent om flexibel en soms ook op afwijkende momenten te reageren of te handelen. Daar tegenover staat een flinke korting op je aanmelding voor onze congressen, en de uitgelezen mogelijkheid om met mede-experts kennis te delen en samen een belangrijke bijdrage te leveren aan de ondersteuning en ontwikkeling van Burgerzaken vanuit een verantwoordelijke positie.

Heb je vragen over deze vacature, stuur dan een e-mail of bel met Nancy Schoof via 06-45889889. Direct reageren? Stuur dan jouw CV en motivatie voor 20 maart 2024 naar nancyschoof@nvvb.nl.